Home

FENOMENOLOGI

-det er tiden som skaper et rom-

 

PHENOMENOLOGY

-time creates space-

Ingeborg Blom Andersskog, Gro Navle, Kjell-Erik Ruud & Ingeborg Annie Lindahl.

Opning av Fenomenologi og HardingarT, 07.05.2016.

Ingeborg Blom Andersskog, Gro Navle & Ingeborg Annie Lindahl.

Opning av Fenomenologi ved Bodø Kunstforrening.